+380 44 500 05 06

Правила передплати

ДОДАТОК №1
ДО ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

ПРАВИЛА ПЕРЕДПЛАТИ

 

Цей Додаток №1 є невід’ємною частиною Договору публічної оферти про надання послуг та регулює правила оформлення передплати на сайті www.smartpress.com.ua.

 

1. Передплатник, що має на меті передплатити будь-яке видання з каталогу Агентства, має ознайомитись з умовами цього Додатку №1 «Правила передплати» та обрати один із зручних способів оформлення передплати: 
•    Зателефонувати до Агентства;
•    Замовити видання на сайті www.smartpress.com.ua шляхом додавання видання(нь) у «кошик» із подальшим завершенням замовлення;
•    надіслати замовлення на електронну адресу info@smartpress.com.ua

 

2. Звернувшись до Агентства одним із способів оформлення передплати, передбачених п.1 Додатку 1 «Правил передплати», із запитом надати послуги з передплати та доставки передплатних видань на своє ім’я та/або на користь третьої особи, Передплатник тим самим погоджується з умовами Договору публічної оферти. 

 

3. Після звернення до Агентства з вимогою оформлення передплати одним із зручних способів, викладених у п. 1 цього Договору, фахівець Агентства обов’язково зв’яжеться з Передплатником і надасть допомогу та/або самостійно заповнить спеціальну форму заявки на передплату або «кошик» дотримуючись вказівок Передплатника.

 

4. У разі самостійного замовлення передплати Передплатником через «кошик» на сайті www.smartpress.com.ua, він зобов’язаний зазначити всі відомості, передбачені умовами Договору публічної оферти та відповідно до полів розділу «Реєстрація».

 

5. На підставі замовлення Передплатника фахівець Агентства заповнює рахунок-фактуру на оформлення послуг з передплати та доставки передплатних видань, який за домовленістю з Передплатником може бути доставлений до офісу або надісланий факсом та/чи на електронну адресу, а також може бути роздрукований самим передплатником із сайту www.smartpress.com.ua в розділі «МІЙ ПРОФІЛЬ»/ «Мої замовлення» / Замовлення.

 

6. При отриманні рахунку-фактури Передплатник зобов’язаний перевірити правильність даних, зокрема, найменування видань та передплатні періоди, відповідно до каталогу передплатних видань Агентства, адресу доставки та відповідального за отримання передплатних видань.

У разі виявлення розбіжностей або неточностей, Передплатник повинен звернутися до фахівця Агентства, дані якого зазначені в рахунку-фактурі і який внесе до рахунку-фактури необхідні зміни й надішле виправлений примірник рахунку.

 

7. Передплатник протягом трьох банківських днів з моменту отримання рахунку-фактури проводить оплату послуг Агентства.

У разі здійснення оплати послуг з передплати й доставки передплатних видань пізніше зазначеного строку, передплатний період скорочується на мінімальний передплатний період, з поверненням Передплатнику грошової суми у розмірі вартості послуг за цей мінімальний передплатний період. Повернення коштів здійснюється за письмовим зверненням Передплатника.

У випадку, якщо таке письмове звернення не надійде до Агентства протягом 30 календарних днів від дня отримання Агентством зазначених коштів, ці кошти зараховуються в рахунок оплати послуг за перший наступний мінімальний передплатний період. Якщо вартість послуг за наступний мінімальний передплатний період більша ніж сума зарахованих за цей період коштів, Передплатник зобов’язаний доплатити Агентству різницю між вартістю послуг за наступний мінімальний передплатний період і сумою зазначених коштів.

 

8. Оплачуючи рахунок-фактуру, Передплатник тим самим підтверджує зазначені у ньому дані та погоджується з умовами передплати та доставки (адреса доставки, найменування одержувача, вид доставки, найменування та мова видання тощо).

 

9. Передплатник не має права використовувати один і той самий рахунок-фактуру для повторної оплати й у такий спосіб самостійно подовжувати період передплати.

 

10. Строки відкриття передплати та порядок оформлення передплати

10.1. Передплатним місяцем слід вважати місяць виходу видання, заявлений видавцем, що відображений у каталозі передплатних видань Агентства. Для видань з мінімальним передплатним періодом понад один місяць місяцем початку передплати слід вважати перший місяць передплатного періоду.

Для оформлення передплати на наступний передплатний місяць необхідно замовити видання: 
•    за 50 днів до початку передплатного місяця — (1-ша категорія)
•    за 32 дні до початку передплатного місяця — (2 -га категорія)
•    до 13-го числа місяця, що передує передплатному — (3-тя категорія)
•    до 19-го числа місяця, що передує передплатному — (4-та категорія)
•    до 25-го числа місяця, що передує передплатному — (5-та категорія)
•    за три дні до передплати— (6-та категорія)

Належність видання до певної категорії визначається згідно з каталогом передплатних видань Агентства.

 

11. ПЕРЕДПЛАТНІ ЦІНИ НА ВИДАННЯ, ЗАЗНАЧЕНІ В КАТАЛОЗІ ПЕРЕДПЛАТНИХ ВИДАНЬ АГЕНТСТВА, МОЖУТЬ ЗМІНЮВАТИСЯ З ПРИЧИН, ЩО НЕ ЗАЛЕЖАТЬ ВІД АГЕНТСТВА (ЗМІНА ВІДПУСКНОЇ ЦІНИ ВИДАВНИЦТВОМ/ВЛАСНИКОМ/РОЗПОВСЮДЖУВАЧЕМ). ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ І ДОСТАВКИ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗГІДНО З ДІЮЧИМИ РОЗЦІНКАМИ АГЕНТСТВА І ФІКСУЄТЬСЯ В РАХУНКУ-ФАКТУРІ НА МОМЕНТ ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ НА ПЕРЕДПЛАТУ.

 

12. Агентство гарантує якість кур’єрської доставки і належні умови зберігання передплатних видань, а також відповідність всіх розповсюджуваних нами видань міждержавному стандарту ДСТУ  3017-95. Агентство діє відповідно до чинного екологічного законодавства, а також відповідних міжнародних договорів, ратифікованих Україною. Агентство виконує всі правила, що стосуються екологічної безпеки і захисту навколишнього середовища, обов’язки і норми законодавства, дія яких поширюється на ту діяльність, яка ведеться у приміщеннях під контролем Агентства.  Агентство гарантує поставку тільки таких періодичних видань (файл, файл). 

 

13. Кур’єрська доставка передплатних видань здійснюється у робочі дні з 6:00 години до 18:00 години на робочі місця Передплатника, та в суботу-неділю з 4-00 години до 07-00 – на видання з системи PressReader.

Кур’єрська доставка на домашні адреси та абонентські скриньки може бути здійснена за умови узгодження з фахівцем з кур’єрської доставки Агентства.

Передплатні видання вручаються під підпис на маршрутному листі кур’єра із зазначенням вказаного у заявці на передплату прізвища відповідальної особи на отримання передплатних видань. Вручення передплатних видань охороні, вахтерам або іншим особам здійснюють тільки на підставі письмової заяви (довільної форми) Передплатника, який зобов’язаний зазначити таких осіб під час оформлення передплати окремим листом або у заявці на передплату.

 

14. При наданні Агентством послуг з кур’єрської доставки передплатних видань можлива недопоставка видань, у зв’язку із затримкою поставки таких видань контрагентами Агентства (редакціями, видавцями, видавництвами, розповсюджувачами). В цьому випадку послуги з кур’єрської доставки на такі передплатні видання будуть здійснені Передплатнику не пізніше дня, наступного за днем, в який передплатні видання надійшли на адресу Агентства.

 

15. Передплатник, який не отримав передплатні видання, за письмовим запитом має право отримати інформацію щодо таких видань у фахівця з кур’єрської доставки Агентства.

 

16. Якщо Передплатник бажає укласти договір про надання послуг з передплати та кур’єрської доставки передплатних видань у письмовій формі, скориставшись типовим договором Агентства, він має звернутись до Агентства. 

 

17. Участь в акціях, що заохочують до передплати та (або) рекламують її. 
Передплатники Агентства мають право брати участь у розіграшах та заявлених (редакціями, видавцями, видавництвами) акціях у випадку, якщо умови участі таких розіграшів та акцій передбачають залучення Агентства та підтверджуються укладеними договорами з органзіаторами таких акцій (редакції, видавці, видавництва тощо.)
Відповідно до укладених (з редакціями, видавцями, видавництвами) договорів на Передплатників, які оформили передплату через Агентство, поширюються всі опубліковані у цих виданнях умови заходів, що заохочують до передплати та (або) рекламують її.

 

18. Переадресація передплати 
У разі переадресації передплати, Передплатники, які хочуть змінити умови кур’єрської доставки передплатних видань через зміну адреси одержувача або осіб, відповідальних за одержання видань, зобов’язані за 5 календарних днів для кур’єрської доставки та за 15 календарних днів для поштової доставки до виходу видань повідомити про це фахівця Агентства, який оформив передплату. Інакше Агентство не гарантує доставку видань за новою адресою у встановлений строк. Для цього Передплатнику необхідно надіслати факсом, електронною поштою або передати через кур’єра Агентства лист про зміну адреси доставки. Лист може бути довільної форми. В такому листі Передплатник зобов’язаний зазначити номер рахунку, стару адресу доставки передплатних видань, нову адресу доставки передплатних видань та новий номер телефону. Передплатник зобов’язаний підписати такий бланк або лист та завірити його печаткою (за наявності).

Передплатник зобов’язаний зазначити усі необхідні відомості, у тому числі всі номери рахунків (якщо їх декілька), за якими оплачено передплату і які необхідно переадресувати. Від цього залежатиме збереження видань і своєчасність їх доставки.

 

19. У випадку зміни назви одержувача, якому доставляють передплачені видання, Передплатник зобов’язаний надати інформаційний лист, підписаний відповідальною особою Передплатника, підпис якої завіряється печаткою (за наявності), та на вимогу Агентства документ, що підтверджує юридично засвідчений факт зміни назви одержувача, належним чином затверджений.

 

20. Розгляд побажань та пропозицій. 
Агентство централізовано у найкоротші строки та в будь-якому випадку в строки, передбачені чинним законодавством України, розглядає всі питання та пропозиції Передплатника.
Передплатник має право, подати пропозицію чи повідомити про порушення умов доставки:
за телефонами: (044) 353-88-16, 353-88-17, 500-05-06;

Претензії Передплатника щодо поліграфічного браку приймаються Агентством протягом трьох днів після одержання передплатних видань. Видання може бути замінено з дотриманням таких умов:
• воно не повинно містити позначок та записів Передплатника;
• воно не повинно мати будь-яких ушкоджень, зроблених Передплатником;
• видання повинно мати той вигляд, який воно мало під час одержання.
У разі невиконання перелічених умов заміна ушкодженого видання не здійснюється.

 

21. Анулювання передплати 
21.1. Анулювання передплати здійснюється тільки на період, на який можна оформити передплату відповідно до п. 10 цього Договору.
21.2. Передплатник має право анулювати передплату на період, який не може бути менше від мінімального передплатного періоду відповідного видання.
21.3. Анулювання передплати, та зарахування залишку сплаченої суми в оплату іншого передплатного індексу Передплатник має право зробити, виконавши такі умови:
- подати до представництва Агентства письмову заявку з проханням анулювати передплачений індекс та замовити інший передплатний індекс, із зарахуванням попередньої оплати в оплату цього індексу; 
- у заявці Передплатник повинен зазначити свою адресу та банківські реквізити, номер рахунку-фактури, відповідно до якого було зроблено оплату, видання, на які він бажає анулювати передплату, та причини анулювання;
- заявка має бути підписана уповноваженою особою Передплатника та завірена печаткою (для юридичних осіб).
21.4. Якщо Передплатник брав участь в акційній передплаті та отримав будь-яке заохочення за умовами акційної передплати, то така передплата анулюванню не підлягає.
21.5. Умовою переоформлення передплати за рахунок коштів від анульованої передплати на видання інших видавництв є повернення коштів від видавництв, передплату на видання яких анульовано, на розрахунковий рахунок Агентства.

 

22. Вихід видань
22.1. Видання виходять друком відповідно до заявленої в каталозі передплатних видань періодичності. Якщо кількість місяців у передплатному періоді перевищує кількість заявлених номерів у цьому періоді (наприклад, 1 раз на 2 міс., 2 рази на 3 міс., 4 рази на 6 міс. тощо), то заявлена кількість номерів має вийти після закінчення мінімального передплатного періоду (відповідно 2 міс., 3 міс., 6 міс.). При цьому в рахунку місяці невиходу видань закріплюють за останнім місяцем мінімального передплатного періоду незалежно від реального місяця виходу номерів видання.
22.2. Агентство не несе відповідальності за несвоєчасний вихід видань з вини редакції, видавця, видавництва та несвоєчасну поставку видань з вини розповсюджувачів.
22.3. Агентство у випадку невиходу видань з вини редакції, видавця, видавництва після закінчення передплатного періоду повертає гроші Передплатнику одразу після їх повернення Агентству редакцією, видавцем, видавництвом.
22.4. Вихід спареного номера закріплюють (у рахунку) за першим місяцем періоду, що об’єднується. При цьому такий номер має вийти після закінчення періоду передплати на спарені номери. Закріплення за першим місяцем періоду передплати здійснюють для своєчасного надання замовлення видавцеві. При незапланованому об’єднанні номерів видавець має право враховувати спарений номер за сумарною вартістю передплати на це видання в об’єднаному періоді.

 

23. Відповідальність
23.1. Всю матеріальну та моральну відповідальність за несвоєчасний вихід з друку, спарені номери, невихід номерів, зміни періодичності виходу, обсягу й ціни видань несуть їх редакції, видавці, видавництва.
23.2. У випадку ліквідації редакції, видавця, видавництва або невиходу видань повернення коштів Передплатникам Агентство здійснює тільки після повернення редакцією, видавцем, видавництвом цих коштів Агентству.

 

24. Зобов’язання Агентства щодо надання послуг з оформлення передплати та доставки передплатних видань настають з моменту надходження коштів на поточний рахунок Агентства у сумі, передбаченій у рахунку-фактурі.

25. Агентство є платником єдиного податку, передбачених Податковим кодексом України.