+380 44 500 05 06

Публічна оферта


Договір публічної оферти про надання послуг

 

Цей договір про надання послуг з передплати та доставки передплатних видань (далі – Договір), який є договором приєднання згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України, укладено між Вами (далі – Передплатник) і ТОВ «Смарт Прес Україна» (Агентство)

 

1. Основні терміни
1.1. Агентство – ТОВ «Смарт Прес Україна», яке на підставі дилерського договору № АСМ/Д/0109-16.1 від 01 вересня 2016 року здійснює продаж видань за передплатою через сайт www.smartpress.com.ua (надалі – Сайт).

1.2. Власник сайту – ТОВ «АС-Медіа» є власником сайту, розміщеного за адресою www.smartpress.com.ua та володіє правами на всі об'єкти, що входять до його складу (за винятком Видань), і дизайн Сайта.

1.3. Користувач сайта (Передплатник) – особа, яка зареєстрована на Сайті шляхом заповнення особистих даних, уклала цей договір публічної оферти з метою отримання послуг доступу для читання та роботи з Виданнями, а також оформлення передплати Видань з доставкою відповідно до цього договору.

1.4. Реєстрація – створення Передплатником на Сайті свого персонального імені (Логіна) і коду (Пароля) для здійснення входу на Сайт унаслідок укладення цієї публічної оферти.

1.5. Логін і Пароль – 2 (два) набори символів, закріплених за Передплатником, поєднання яких дозволяє здійснювати доступ до персональної закритої сторінки Передплатника – «МІЙ ПРОФІЛЬ».

1.6. Видавець – фізична або юридична особа, яка здійснила публікацію друкованої версії Видання, має права на Видання і надала Власнику сайту та/або Агентству права на продаж електронної версії та/або оформлення передплати на друковані версії Видання(нь).

1.7. Видання – електронна та/або друкована версія газети або журналу, що пропонується для передплати на Сайті.

1.8. Примірник видання – окремий випуск Видання, якому присвоєно певний порядковий номер відповідно до графіку виходу.

1.9. Пономерна передплата на видання – отримання права на читання та/або отримання в друкованому вигляді Видання(нь) після здійснення оплати згідно із зазначеною на Сайті ціною станом на дату оплати.

1.10. Передплата на видання – надання Передплатнику примірників Видання, що побачили світ, протягом оплаченого періоду.

1.11. «МІЙ ПРОФІЛЬ» – віртуальний простір Передплатника на Сайті, в якому зібрана вся інформація про користувача Сайту, включаючи «реєстраційні дані», «адреси точок доставки», «список замовлень передплатника», «інформація щодо діючих або прострочених оплат», «перелік Видань в замовленнях», а також особисті дані.

 

2. Загальні положення

2.1. Умови цього Договору є умовами щодо оформлення передплати та доставки передплатних видань відповідного каталогу передплатних видань Агентства.

2.2. Цей договір публічної оферти (далі – Договір) складений відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України і має відповідну юридичну силу.

2.3. Згідно зі ст.642 Цивільного Кодексу України прийняттям цього Договору є факт здійснення фізичною або юридичною особою Реєстрації на Сайті та отримання статусу Передплатника. Реєстрація неможлива без здійснення вибору опції «Я приймаю умови цього Договору».

2.4. Відносини Сторін регулюються цим Договором і чинним законодавством України.

2.5. Цей Договір регулюється чинним законодавством України. Передплатник, який не є громадянином України, укладаючи цю угоду, зобов'язується дотримуватися вимог чинного законодавства України, що застосовується до відносин, які регулюються цим Договором.

 

3. Предмет Договору

3.1. Агентство надає Користувачеві сайта (Передплатнику) послуги, а Користувач сайта (Передплатник) зобов'язується прийняти та оплатити послуги у встановленому цим Договором порядку.

 

4. Умови та порядок надання послуг

4.1. Після реєстрації на Сайті Передплатнику надається доступ до етапу завершення та оформлення замовлення видань обраних Передплатником.

4.2. До вартості Видань не включено комісію, що утримується банками або платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Передплатник оплачує додатково.

4.3. Видання вважається оплаченим у момент надходження коштів на рахунок Агентства.

4.4. Придбані Передплатником Видання відображаються у розділі «МІЙ ПРОФІЛЬ», в якому електронні версії Видань розміщено в розділі «Мої електронні видання», а друковані Видання з доставкою відображені в замовленнях Передплатника у розділі «Мої замовлення».

4.5. Усі Видання надаються для персонального використання Передплатником без права копіювання, перепродажу і передачі третім особам, виключаючи варіанти, передбачені цим Договором.

4.6. Факт надання послуг підтверджується підписами Сторін у маршрутних листах, що підтверджує факт доставки та/або шляхом підписання Акта наданих послуг (далі – Акт).

Агентство надсилає Передплатнику цей Акт до 10 числа наступного за оплачуваним місяцем, Передплатник зобов'язується протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту отримання Акта підписати його й направити Агентству.

У разі якщо Передплатник протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту отримання Акта наданих послуг не підписав його і не надав Агентству письмову відмову від підписання Акта із зазначенням причин такої відмови, послуги вважаються такими, що надані й прийняті Передплатником без зауважень.

Відповідно до чинного законодавства, у день виникнення податкових зобов’язань, Агентство виписує та направляє Передплатнику податкову накладну згідно з рахунком-фактурою. 

4.7. Видання визнається Передплатником належної якості після закінчення 3 (трьох) календарних днів з моменту його отримання. Претензії щодо якості, які пред'являються Передплатником, приймаються та розглядаються лише у разі розбіжності (у гірший бік) якості одержаного номера Видання з очікуваною якістю, тобто якістю сторінок, доступних у режимі попереднього перегляду номера. Претензії щодо якості, пред'явлені пізніше триденного строку з моменту придбання, Агентство не розглядає.

4.8. У разі якщо претензія щодо якості визнається Агентством правомірною, воно докладає усіх зусиль для приведення якості в норму в найкоротший строк. Якщо протягом 3 (трьох) календарних днів якість залишається незадовільною, або у разі неможливості приведення якості в норму, сума, що відповідає вартості такого номера Видання, за погодженням із Передплатником повертається йому.

4.9. У разі виникнення претензії, пов'язаної із неотриманням оплаченого Видання, Агентство протягом 72 (семидесяти двох) годин з моменту отримання претензії в робочі дні повторно здійснює відправку Видання. 

4.10. У разі якщо з будь-яких обставин, які виникли з незалежних від Агентства обставин, здійснюється припинення надання Видань, Агентство провадить пропорційне повернення переплачених коштів Передплатнику.

4.11. Видання обміну та поверненню не підлягають, за винятком умов, що регламентуються цим Договором. Повернення отриманих Агентством коштів, їх видача та переведення на інші рахунки не проводиться, за винятком випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.

 

5. Права та обов'язки Сторін

5.1. Передплатник має право:

5.1.1. редагувати та змінювати особисті дані, зазначені у межах розділу «МІЙ ПРОФІЛЬ»;
5.1.2. придбати Видання, розміщені на Сайті;
5.1.3. здійснювати читання і роботу з Виданнями у будь-який час, з будь-якого місця після їх придбання та/або отримання відповідно до умов цього Договору;
5.1.4. у разі якщо Передплатника не задовольнять умови чи якість послуг, що надаються, він матиме єдине і виняткове право припинити користування послугами.

5.2. Агентство має право:

5.2.1. припинити договірні відносини із Передплатником або відмовити у продажу Видань в односторонньому порядку у разі порушення Передплатником умов цього Договору;
5.2.2. змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку. Датою набрання чинності змінами цього Договору є дата їх опублікування на Сайті;
5.2.3. видаляти з сервера Сайта будь-яку інформацію, якщо вона не відповідає цьому Договору, чинному законодавству України, порушує авторські права чи права третіх осіб, та не відшкодовувати можливу шкоду, завдану Передплатнику цими діями;
5.2.4. припинити надання передбачених цим Договором послуг у разі недотримання Передплатником умов цього Договору без повернення коштів за оплачені Видання;
5.2.5. на власний розсуд і без повідомлення відмовити Передплатнику в наданні послуг, якщо буде виявлено причетність Передплатника до неправомірної діяльності щодо Сайта чи його користувачів;
5.2.6. не брати участі у можливих розбіжностях, спорах (у тому числі судових) між Передплатником і Видавцем, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

5.3. Передплатник зобов'язаний:

5.3.1. перевіряти наявність повідомлень Агентства на Сайті (у тому числі в розділі «МІЙ ПРОФІЛЬ» та новинах), переглядати статистичну інформацію про обсяг отриманих послуг, знайомитись з повідомленнями Агентства, відправленими на електронну пошту Передплатника, вказану при реєстрації;
5.3.2. дотримуватися авторських і суміжних прав Агентства, Видавців та інших правовласників на Видання, а також інші об'єкти авторських і суміжних прав, що є складовою частиною Видання;
5.3.3. використовувати отримані за цим Договором Видання винятково в особистих цілях;
5.3.4. самостійно забезпечувати свій доступ до мережі Інтернет.

5.4. Агентство зобов'язане:

5.4.1. робити усе можливе для забезпечення якісного і безперебійного надання Передплатнику послуг відповідно до заявлених на сайті цін, при цьому послуги надаються на дійсних умовах без жодних прямих або непрямих гарантій;
5.4.2. надати Передплатнику доступ до розділу «МІЙ ПРОФІЛЬ» Передплатника протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин після проведення Передплатником реєстрації на сайті, а доступ чи отримання придбаних Видань відповідно до заявленої в каталозі передплатних видань періодичності та строків вказаних у п. 10 Додатку №1 до цього Договору;
5.4.3. надавати Передплатнику консультації в робочі дні з 9:00 до 18:00 за телефонами та (або) електронною поштою, зазначених на Сайті у розділі «Контакти»;
5.4.4. надавати Передплатнику можливість доступу до розділу «МІЙ ПРОФІЛЬ» через мережу Інтернет протягом строку дії цього Договору;
5.4.5. не розголошувати третім особам Логін і Пароль, а також інші відомості, отримані від Передплатника під час реєстрації;
5.4.6. повідомляти Передплатника про зміни умов цього Договору не менш ніж за 3 (три) календарних дні до набрання чинності змінами шляхом розміщення інформації на Сайті;
 
6. Права інтелектуальної власності
6.1. Майнові права інтелектуальної власності на Сайт належать Власнику сайта.
6.2. Передплатник підтверджує та погоджується, що він не набуває жодного права на об'єкти інтелектуальної власності на Видання і Сайт, інші об'єкти інтелектуальної власності, розміщені у Виданнях і на Сайті, не передає третім особам і не використовує їх для ведення господарської діяльності, окрім для цілей, передбачених тільки цим Договором.

 

7. Відповідальність Сторін
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7.2. Агентство не несе відповідальності:
7.2.1. за неможливість обслуговування Передплатника з незалежних від неї причин, включаючи порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання і програмного забезпечення, що не належить Агентству, невиконання зобов'язань Видавцями тощо;
7.2.2. за повні або часткові переривання надання послуг, пов'язані із заміною обладнання, програмного забезпечення чи проведення інших робіт, зумовлених необхідністю підтримки працездатності та розвитку технічних засобів Агентства, за умови попереднього повідомлення Передплатника на Сайті не менш ніж за 1 (одну) добу;
7.2.3. за порушення безпеки обладнання і програмного забезпечення Передплатника, що використовується ним для отримання послуг;
7.2.4. за втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає вини Агентства;
7.2.5. за будь-які збитки третіх осіб, що виникли не з вини Агентства;
7.2.6. за зміст Видань.

7.3. Передплатник несе відповідальність за використання третіми особами Логіна і Пароля, а також надання в користування Видань на комп'ютери третіх осіб.

 

8. Спори і порядок їх вирішення

8.1. Усі спори, що виникають під час виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разі якщо спори не врегульовано Сторонами за допомогою переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

 

9. Строк дії Договору

9.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

 

10. Обробка персональних даних

10.1. ПЕРЕДПЛАТНИК, УКЛАДАЮЧИ ДАНИЙ ДОГОВІР НАДАЄ АГЕНТСТВУ ДОЗВІЛ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПЕРЕДПЛАТНИКА З МЕТОЮ ВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО, СТАТИСТИЧНОГО ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ВИКОНАННЯ ІНШИХ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ВІДПОВІДНО ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ В УКРАЇНІ», ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, ІНШИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ».

10.2. ПЕРЕДПЛАТНИК, УКЛАДАЮЧИ ДАНИЙ ДОГОВІР ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО ВІН НАЛЕЖНО ПОВІДОМЛЕНИЙ ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПЕРЕДПЛАТНИКА ДО БАЗИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ І ПРО ОСІБ, ЯКИМ ДАНІ ПЕРЕДПЛАТНИКА НАДАЮТЬСЯ З МЕТОЮ, ВКАЗАНОЮ В П. 33 ТА ПЕРЕДПЛАТНИКУ БУЛИ РОЗ’ЯСНЕНІ ЙОГО ПРАВА, ВИЗНАЧЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ».

10.3. НАДАЮЧИ СВОЇ ВІДОМОСТІ – ІНФОРМАЦІЮ ПРО ОСОБУ, ВИ ТИМ САМИМ НАДАЄТЕ ЗГОДУ НА ЇЇ ЗБИРАННЯ, ОБРОБЛЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ У БАЗІ ДАНИХ АГЕНТСТВА, ЯКА ВИКОРИСТОВУВАТИМЕТЬСЯ АГЕНТСТВОМ БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ОБМЕЖЕНЬ У ЧАСІ ТА ТЕРИТОРІЇ ВІДПОВІДНО ДО СТ. 23 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ІНФОРМАЦІЮ" ТА З 10 ТРАВНЯ 2011 РОКУ ВІДПОВІДНО ДО СТ. 11 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ІНФОРМАЦІЮ".

 


ДОДАТОК №1 "ПРАВИЛА ПЕРЕДПЛАТИ"